Hãng quần lót nam xuất hiện nhiều nhất trên ảnh


Chắc là Calvin Klein?

Cứ thấy trong 10 người mẫu nam chụp ảnh khoe body thì hết 9 người mặc quần của Calvin Klein (chủ yếu là brief, và mẫu Châu Âu)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *